Misjon
Misjon
Misjon

Frikirken støtter flere misjonærer og får jevnlig info om hvordan det går i arbeidet.

Vår menighet har spesielt ansvar for å støtte disse misjonærene:

Ruth Kari og Knut Ola Topland med tre barn i Japan.

To utsendinger et sted i Sentral-Asia.                                                                                                      

 

Se mer info om Frikirkens misjonsarbeid her: http://frikirken.no/misjon